انجمن علوم مهندسی آب (آبتک)

انجمن علوم مهندسی آب - Institute of Water Sciences Engineering

با توجه به بحران آب و کمبود اطلاعات در این زمینه به خصوص در میان دانشجویان و فارغ التحصیلان این رشته بر آن شدیم تا نقشی هر چند کوچک در این باره ایفا نمائیم.

وبسایت انجمن علوم مهندسی آب توسط جمعی از دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته علوم و مهندسی آب تحت عنوان گروه فنی-آموزشی آبتک تاسیس شده و سعی دارد تا با همکاری شرکت های فنی مهندسی و انجمن های علمی دانشگاهی به ارائه خدمات فنی، آموزشی و پژوهشی پرداخته و قدمی موثر در اعتلای فرهنگ، دانش و تکنولوژی آبی این مرز و بوم بردارد.

 

همکاران ما:

لوگو سیویلیکالوگو دانشگاه شهید چمران اهوازلوگو شرکت آبیار سازهلوگو دانشگاه فردوسی مشهدانجمن علمی گروه مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد
انجمن علمی علوم و مهندسی آب دانشگاه بین المللی امام خمینی قزویندانژه گروپاتحادیه انجمن های علمی دانشجویی مهندسی آب ایران