فراخوان چالش نوآوری ارتقای کیفی آب آشامیدنی

شبکه واتک با همکاری مرکز ریاست جمهوری و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور اقدام به برگزاری چالش نوآوری ارتقای کیفی آب آشامیدنی می کند
فراخوان چالش نوآوری ارتقای کیفی آب آشامیدنی - آب آشامیدنی برای همه

اولین کنگره بین المللی آبیاری و زهکشی ایران

اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگرهر ملی آبیاری و زهکشی ایران در تاریخ 22 و 23 آبان ماه 1398 به میزبانی ارومیه برگزار خواهد شد
اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران

هشتمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران

دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد، میزبان هشتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران ایران در تاریخ 5 و 6 آذرماه 1398 در شهر مشهد می باشد.
هشتمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران

فستیوال نوآوری از پساب تا آب

مرکز فن بازار ملی ایران با همکاری شرکت فرابورس ایران اقدام به برگزاری فستیوال نوآوری های حوزه پساب تحت عنوان "از پساب تا آب" می کند.
فستیوال نوآوری از پساب تا آب

سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران

سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران به همت دانشگاه تبریز در تاریخ 26 تا 28 شهریور ماه سال 1398 با محوریت هیدرولوژی و موضوعات وابسته برگزار میگردد
سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران

سمپوزیوم ملی قنات بلده فردوس – جشن ثبت جهانی

هلدینگ دانش بنیان لیدکو در نظر دارد تا با برگزاری سمپوزیوم ملی قنات بلده با همکاری دانشگاه بیرجند، به تعامل و همراهی با متخصصین این امر بپردازد
سمپوزیوم ملی قنات بلده فردوس - جشن ثبت جهانی

ششمین همایش محیط زیست و بحران های پیش رو

ششمین همایش محیط زیست و بحران های پیش رو در تاریخ 20 اردیبهشت به میزبانی دانشگاه تهران و با موضوعاتی چون منابع آب، محیط زیست و انرژی می پردازد.
ششمین همایش محیط زیست و بحران های پیش رو

چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران با محوریت آبخیزداری و مدیریت جامع منابع آب و خاک توسط دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه با همکاری انجمن آبخیزداری ایران برگزار می گردد
چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

افزایش بهره وری استفاده از منابع آب غیرمتعارف – ۴۶امین ایده شو

46امین ایده شو با عنوان افزایش بهره وری استفاده از منابع آب غیرمتعارف و با محوریت کاهش مصرف آب در کولرهای آبی-تولید آب از رطوبت هوا در اصفهان برگزار می شود
افزایش بهره وری استفاده از منابع آب غیرمتعارف - 46امین ایده شو

اولین همایش آینده پژوهی صنعت آب و فاضلاب کشور

اولین همایش آینده پژوهی صنعت آب و فاضلاب کشور به همت انجمن آمایش سرزمین ایران با هدف حصول درکی بهتر از آینده آب و فاضلاب در ایران برگزار می گردد.
اولین همایش آینده پژوهی صنعت آب و فاضلاب کشور

جشنواره هنری هفته پژوهش با موضوع فرصت ها و چالش های ملی

جشنواره هنری هفته پژوهش با موضوع فرصت ها و چالش های ملی ویژه دانشجویان و دانش آموزان از سوی دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری برگزار می شود.
جشنواره هنری هفته پژوهش با موضوع فرصت ها و چالش های ملی

اولین همایش ملی توسعه پایدار خلیج فارس

اولین همایش ملی توسعه پایدار خلیج فارس حول محورهای محیط زیستی و مرتبط با موضوع در بوشهر برگزار می شود.
اولین همایش ملی توسعه پایدار خلیج فارس