درباره ما

درباره ما؛ انجمن علوم مهندسی آب

انجمن علوم مهندسی آب - Institute of Water Sciences Engineering

با توجه به بحران آب و کمبود اطلاعات در این زمینه به خصوص در میان دانشجویان و فارغ التحصیلان این رشته بر آن شدیم تا نقشی هر چند کوچک در این باره ایفا نمائیم.

وبسایت انجمن علوم مهندسی آب توسط جمعی از دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته علوم مهندسی آب تاسیس شده و سعی دارد تا با همکاری شرکت های فنی مهندسی و انجمن های علمی دانشگاهی به ارائه خدمات فنی، آموزشی و پژوهشی پرداخته و قدمی موثر در راستای اعتلای فرهنگ، دانش و تکنولوژی آبی این مرز و بوم بردارد.